TALLINNA TELETORNI RUUMIDE BRONEERIMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Ruumide broneerija (edaspidi Tellija) on oma tegevuse eest vastutav isik, kes kohustub tagama broneeritud ruumide heaperemeheliku kasutamise.

Broneeritavate ruumide omanik on SA Tallinna Teletorn (edaspidi Teletorn) registrikoodiga 90012142, asukohaga Kloostrimetsa tee 58a, Tallinn.

Ruumide broneerimise ja kasutamise tingimused kehtivad kõikidele broneeringutele, mis on tehtud Tellija poolt, Teletorni ruumidele, sõltumata broneeringu kanalist (www.teletorn.ee, e-posti või telefoni teel, kohapeal).

1. Broneeringu vormistamine. 1.1. Ruumide broneerimiseks Teletorni kodulehelt, tuleb esmalt valida sobiv ruum, täita vormil olevad infoväljad ja pärast omapoolset andmete kehtivuse kinnitamist edastatakse tellimus Teletornile.

1.2. Telefoni teel saab ruume broneerida numbril +372 5558 1570.

1.3. Ruumidega on võimalik ka eelnevalt koha peal tutvuda leppides selleks kokku sobiva kohtumise aja.

1.4. Veebi teel esitatud ruumide tellimuse vastu võtmise kinnitab Teletorn omalt poolt e-kirjaga, mis saadetakse Tellija poolt edastatud e-posti aadressile hiljemalt 2 tööpäeva jooksul peale broneeringu laekumist.

1.5. Kogu Teletorni broneerimine üritusteks on võimalik kuni 60 kalendripäeva enne sündmuse toimumise kuupäeva. Hilisemate broneeringute korral ei saa Teletorn tagada privaatse ürituse korraldamist eelnevalt tehtud tellimuste tõttu.

2. Broneeringu jõustumine.

Broneering jõustub ja muutub pooltevaheliseks lepinguks hetkest, mil Tellija on e-kirja teel kinnitanud Teletorni poolt tehtud pakkumise ning tasunud ettemaksuarve 30% rendisumma ulatuses.

3. Broneeringu muutmine ja tühistamine.

3.1. Kinnitatud broneeringuid on võimalik muuta või tühistada ainult e-maili teel. Broneeringu tühistamiseks tuleb Tellijal saata kiri e-posti aadressile tellimus@teletorn.ee.

3.2. Kinnitatud broneeringut saab Tellija muuta või tasuta tühistada kuni 7 tööpäeva enne kokkulepitud sündmuse kuupäeva.

3.3. Kinnitatud broneeringu tühistamisel 6 – 3 päeva enne kokkulepitud sündmuse kuupäeva tuleb Tellijal tasuda 50% tellitud teenuse maksumusest, millest arvatakse maha tellimuse esitamisel tehtud ettemaks. Täiendava tasumise kohta esitab Teletorn Tellijale arve.

3.4. Kinnitatud broneeringu tühistamisel 2 – 0 päeva enne kokkulepitud sündmuse kuupäeva tuleb Tellijal tasuda 100% tellitud teenuse maksumusest maksumusest, millest arvestatakse maha tellimuse

esitamisel tehtud ettemaks. Täiendava tasumise kohta esitab Teletorn Tellijale arve.

3.5. Kui broneerigu tühistab Teletorn, tagastatakse Tellijale ettemaksuna tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul broneeringu tühistamsise teate saatmise päevast.

4. Broneeringu eest arveldamine.

4.1. Tellija poolt kinnitatud broneeringu eest esitab Teletorn Tellijale ettemaksu arve, mille suurus on 30% tellimuse kogusummast.

4.2. Ettemaksuarvel märgitud tähtajaks tasumata arve puhul kaotab Teletorni poolt kinnitatud broneering kehtivuse.

4.3. Tellija poolt kinnitatud broneeringu maksumusest 70%-le esitab Teletorn arve peale sündmuse toimumist, hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.

5. Muud tingimused.

5.1. Juhul, kui Tellija on esitanud broneeritud sündmusele ka toitlustuse tellimuse Teletornile, laienevad eelpool kirjeldatud tingimused ka sellele osale tellimusest.

5.2. Erimeelsused broneeringu osas lahendatakse Tellija ja Teletorni vahel läbirääkimiste teel.

5.3. Juhul, kui erimeelsuste osas Tellija ja Teletorn kokkuleppele ei jõua, lahendatakse see Harju maakohtus Eesti õiguse kohaselt.

5.4. Eelpool kirjeldatud tingimusi loetakse Tellija ja Teletorni poolt kinnitatud broneeringu lahutamatuks osaks.