VANUSEGRUPP: 9.–12. klass

Ajaloo haridusprogramm „1991 august. Vabaduse kaitsel“

Haridusprogrammi eesmärk on tutvustada õpilastele Tallinna Teletorni rolli Eesti taasiseseisvumisel. Haridusprogrammi läbides omab õpilane teadmisi teletorni ajaloost ja selle seosest Eesti taasiseseisvumisega. Programmi käigus jagatakse õpilased rühmadesse (5 rühma) ning iga rühm saab teemaks aastaarvu, mis on seotud Eesti iseseisvuse taastamisega (1987-1991). Koos aastaarvuga saavad õpilased kaasa materjalid: lünktekstid, fotod ja olulised inimesed, koos neid puudutava tekstiga. Materjale läbi töötades leiavad õpilased vastused küsimustele Mida? Kuidas? Miks? Millal? Kes? Kus?. Ülesannete lahendamise tulemusel saame teada rühmale antud aastaarvu olulisemate sündmuste ja tegelaste rolli Eesti taasiseseisvumisel. Programmi lõppedes on õpilased analüüsinud läbi Eesti iseseisvuse taastamise ning teavad riikluse ülesehitamise käiku.  

PROGRAMMI KESTUS

1,5 tundi 

GRUPI SUURUS 

15–25 last  

MISÕPPEAINEGA SEOTUD ON ?

Ajalugu 

HIND

15 õpilast = 135 €. Iga lisanduv õpilane 9 €.  

LISAINFO JA SOODUSTUSED

Iga 10 õpilase kohta 1 õpetaja tasuta.  

Ettetellimise aeg: vähemalt 1 nädal.

Lisaküsimustele vastab külastusjuht. Palun kirjuta teletorn@teletorn.ee või helista telefonil +372 5911 9335.

TELLI PROGRAMM