Algklassidele ja põhikooli astmele mõeldud mänguline, rühmatööl ning otsimisel põhinev tund.

 

Kuidas me saame ajas tagasi rännata? Haridusprogrammis tutvutakse mänguliselt erinevate ajalooallikatega. Likudes läbi Teletorni interaktiivse ekspositsiooni, vaadeldakse linnapilti käesoleval ajal ning võrreldakse seda 500 aasta tagusega.

Saame teada, milline nägi välja keskaegne Tallinn ning millised on tänapäeva linnapilti kujundavad tähtsamad ehitised.


Lisaküsimustele vastab meie külastusjuht. Palun kirjuta teletorn@teletorn.ee või helista telefonil +372 5911 9335.

TELLI PROGRAMM