VANUSEGRUPP: 1.–12. klass (kohandatud erinevatele vanuseastmele: 1.–8. klass; 9.–12. klass).

tallinna teletorn haridusprogramm aken maailma

Haridusprogrammi eesmärk on tutvustada õpilastele igapäevast teabekeskkonda, milles me viibime. Haridusprogrammi läbides suudab õpilane analüüsida ja kasutada meediamaailma sisu ja allikaid, tunnustab autorlust, oskab luua kvaliteetset meediasisu, arvestades oma eesmärke ja ühiskonnas omaksvõetud suhtlemise norme, ning toimib turvaliselt ja vastutab oma käitumise eest end ümbritsevas teabekeskkonnas. Programm annab ülevaade massimeedia tekkest ja tehnoloogiatest. Programmi raames saavad osalejad vastused järgmistele küsimustele: 

  • Miks Teletorn ehitati?  
  • Mis funktsiooni kannab Teletorn tänapäeval?  
  • Mis on Levira? 
  • Kuidas tekkis Internet ja milliseid ohte see tänapäeval sisaldab?  
  • Mis on uudise tunnusjooned? 
  • Milline oli esimene televiisor?  

Seejärel jagunevad õpilased rühmadesse ning iga rühm mõtleb välja ja loob oma teleuudise, mida esitletakse teistele. Esitletud uudised filmime üles õpilaste nutiseadmetega ning see jääb klassile hilisemaks meedia teemalise õppematerjaliks.

Programmi lõpus saab iga osaleja end premeerida lummava vaatega Põhja-Euroopa kõrgeimal avatud platvormil. 

PROGRAMMI KESTUS

1,5 tundi 

GRUPI SUURUS  

30 õpilast 

MIS ÕPPEAINEGA SEOTUD ON 

Meedia, tehnoloogiaõpetus 

HIND

9 € / õpilane 

LISAINFO JA SOODUSTUSED

Iga 10 õpilase kohta 1 õpetaja tasuta.  

Ettetellimise aeg: vähemalt 1 nädal. 

Lisaküsimustele vastab meie külastusjuht. Palun kirjuta teletorn@teletorn.ee või helista telefonil +372 5911 9335.

TELLI PROGRAMM