VANUSEGRUPP :  1.–4. klass

Haridusprogrammi eesmärk on tutvustada õpilastele erinevaid infoallikaid, mis kannavad endas ajaloolist väärtust. Haridusprogrammi läbides oskab õpilane märgata enda ümber erinevaid infoallikaid ja saab oskuse kuidas neid kasutada. Räägime Teletornist kui ajalooallikas. Eti (Teletorni maskott) kui erinevate infoallikate jagaja. Vitraaž „Televisioon on aken maailma“ kui ajalooline infoallikas. 21. korruse vaateplatvormil heidame pilgu Tallinna linnale, leiame meid ümbritsevaid ajalooallikad ning vaatame, kuidas nägi Teletorni ümbrus välja 500 aastat tagasi.  Tunni lõpus teeme endast ajaloolise infoallika ehk raamatu „Mina ise“. 

PROGRAMMI KESTUS 

1,5 tundi 

GRUPI SUURUS 

30 õpilast 

MIS ÕPPEAINEGA SEOTUD ON 

Ajalugu 

HIND 

9 € / õpilane 

LISAINFO JA SOODUSTUSED 

Iga 10 õpilase kohta 1 õpetaja tasuta.  

Ettetellimise aeg: vähemalt 1 nädal. 

 

TELLI PROGRAMM