Kõik Tallinna Teletorni territooriumil droonidega seotud tegevused peavad olema eelnevalt kooskõlastatud kirjalikult SA Tallinna Teletorniga. Kooskõlastuse saamiseks saatke palun sellekohane sooviavaldus vormis kes, millisel eesmärgil, mis kuupäeval ja mis kellaajal  

soovib Teletorni territooriumil drooni lennutada e-posti aadressile: jyri.kriisemann@teletorn.ee. Teletorni töötajatel on õigus kontrollida kooskõlastuse olemasolu. 

Keelatud on lennata üle inimrühmade ja kõrvaliste isikute kohal. Isikul, kes drooni lennutab, peab olema vastav pädevus. 

Enne lennu alustamist on kohustuslik tutvuda piirkonna hetkeliste piirangutega. Geograafilised piirkonnad on märgitud droonilennutajatele mõeldud rakendusele, mille leiab aadressilt https://utm.eans.ee/avm/

Mehitamata õhusõiduki käitajaks saab end registreerida siin: https://lois.transpordiamet.ee